Platby

Způsob stanovení výše zálohových plateb

Výše první zálohové platby si může novy zákazník stanovit samostatně. V případě, že výše zálohy není ze strany zákazníka určena, stanovuje ji dodavatel, a to u nového zákazníka na základě předpokládaného odběru stanoveného ve smlouvě, nebo u již existujícího zákazníka na základě skutečně naměřené spotřeby za předchozí fakturační období.    

Způsob úhrady zálohových plateb

Našim zákazníkům nabízíme následující možnosti úhrady zálohových plateb:

  • Poštovní poukázka – je důležité vždy uvést správný variabilní symbol, výhodou tohoto způsobu úhrady je možnost využít všechny pobočky České pošty, nevýhodou pak poměrně vysoké poplatky za každou poštovní poukázku.
  • Příkaz k úhradě na bank. účet Dodavatele – příkaz si zřizuje zákazník sám prostřednictvím své banky, důležité je vždy uvést správný variabilní symbol uvedený na rozpisu zálohových plateb pro dané odběrné místo. 
  • Inkaso z bank. účtu Odběratele - zákazník si u své banky musí zřídit povolení k inkasu. Bez povolení dojde k zamítnutí inkasa a zálohová platba pro daný měsíc nebude uhrazena.
  • SIPO –v tomto případě zákazník nahlásí spojovací číslo SIPO, a to do 20. kalendářního dne měsíce, který předchází měsíci, kdy má být zálohová platba tímto způsobem inkasována. V případě, že se první zálohová platba neobjevila ve Vašem SIPO, prosíme o úhradu této zálohy jiným způsobem.    

Způsob vrácení přeplatku z vyúčtovací faktury    

Pokud výše přeplatku nedosahuje šestinásobku nově stanovené výše záloh, je zúčtován do zálohových plateb na následující období (pouze u zákazníků typu domácnost). V opačném případě je přeplatek vrácen způsobem dohodnutým ve smlouvě (převodním příkazem na účet či složenkou). 

Veškeré platby posíláte na jeden bankovní účet:

BankaČíslo účtuKód banky
Komerční banka, a.s.303002070100

Ze stejného bankovního účtu obdržíte i vrácení přeplatků.