Samoodečty

Samoodečet vždy nahlásíme Vašemu distributorovi. Distributor zaslané samoodečty přijme nebo sdělí do 15 kalendářních dnů po jejich obdržení důvody zamítnutí, a to přímo zákazníkovi nebo dodavateli v případě, že samoodečet nahlásíte přes svého dodavatele. Příjem samoodečtů se řídí podle § 42 vyhlášky č. 408/2015Sb. o pravidlech trhu s elektřinou.

Důvody pro nahlášeni samoodečtu

Změna dodavatele
Samoodečet nahlašujete Vašemu původnímu dodavateli, který provádí konečné vyúčtování. Samoodečet doporučujeme nahlásit do 5 pracovníchdnů od změny dodavatele, aby bylo možné včas vystavit konečné vyúčtování.

Změna odběratele na odběrném místě (přepis v rámci společnosti)
Samoodečet doporučujeme nahlásit do 5 pracovních dnů odzměny odběratele, aby bylo možné včas vystavit konečné vyúčtování původnímu odběrateli a odběr převést na nového (mezní zákonná lhůta je 30 kalendářních dní).

Evidence spotřeby za jednotlivá období
Můžete zadat maximálně jedenáct samoodečtů (deset v průběhuroku a jeden k poslednímu dni kalendářního roku ke změně ceny). Samoodečet, který nahlásíte před plánovaným termínem odečtu, nemá vliv na realizaci odečtu distributorem. Přímý odečet elektroměru a kontrolu měřícího zařízení distributor provede jednou za 12 měsíců.

Jaké jsou nejčastější důvody zamítnutí samoodečtu?

  • nahlášený stav nenavazuje na předchozí odečet pořízený distributorem nebo předchozí hlášený samoodečet
  • využíváte dvoutarifovou distribuční sazbu, např. pro ohřev vody nebo vytápění, ale nahlášen byl pouze jeden stav (je třeba hlásit odečtený stav ve vysokém i v nízkém tarifu)
  • nahlášený stav neodpovídá historii užívání odběrného místa, tzn. vykázala by se nulová, minimální nebo naopak neúměrně vysoká spotřeba
  • datum pořízení samoodečtu bylo zadáno do budoucna
  • v době hlášeného samoodečtu již byla vystavena faktura na základě stavu odečteného pověřeným pracovníkem distributora

Samoodečet elektřiny (odečet elektroměru proveďte bez desetinných míst a bez zaokrouhlování)

Důvod nahlášení samoodečtu
EAN
Distributor elektřiny
Číslo elektroměru
Datum odečtu
Email
Vysoký tarif T1
Nízký tarif T2

Samoodečet plynu (odečet plynoměru proveďte bez desetinných míst a bez zaokrouhlování)

Důvod nahlášení samoodečtu
EIC
Distributor plynu
Číslo plynoměru
Datum odečtu
Email
Stav měřidla