ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děláme všechno pro to, abyste se u nás cítili bezpečně, a prohlašujeme, že jsme přijali všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou na našich serverech šifrované.

Správce

Správce osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., oochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Utylis Energie s.r.o., IČO 24121975 se sídlem JihovýchodníV 913/7, 141 00 Praha 4 (dále jen „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: JihovýchodníV 913/7, 141 00 Praha 4
e-mail: info@utylis.cz

Jaké typy osobních údajů shromažďujeme a na co je potřebujeme

Žádosti, cenové nabídky a poptávky z webových formulářů

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mail

Přenos údajů do třetích zemí

Správce nemá v úmyslu odevzdat osobní údaje do třetích zemí (do zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení osobních údajů

Aby byly vaše osobní údaje u nás chráněné, provedli jsme přiměřená technická,bezpečnostní a organizační opatření v souladu s požadavky a nařízeními platné legislativy. Všechny vaše osobní údaje v elektronické podobě jsou uložené na zabezpečených datových serverech.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu.

Osobní údaje, jejichž uchovávání je nezbytné pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze zákonného nařízení, musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušným právním předpisem, a to bez ohledu na Vámi udělený souhlas. U daňových a účetních dokladů je tato doba zpravidla 10 let.

V případě marketingových aktivit nebo v jiných případech, pro které jste nám udělili souhlas, uchováváme vaše údaje do doby odvolání vašeho souhlasu.

Vaše práva

V souvislostis ochranou osobních údajů máte několik práv, která můžete uplatnit:

 • právo kdykoliv odvolat váš souhlas se zpracováváním osobních údajů
 • právo doplnit nebo opravit osobní údaje
 • právo na přístup k údajům
 • právo na vymazání osobních údajů
 • právo na omezení zpracovávání
 • právo vznést námitku
 • právo na podání stížnosti
 • právo na přenos údajů

Právo na doplnění a opravu

Pokudjsou vaše údaje nesprávně uvedené, můžete nás kontaktovat a požádat o jejich opravu a doplnění.

Přístup k údajům

Máte právo požádat nás o přehled údajů, které o vás zpracováváme, za jakým účelem,komu je poskytujeme, jak dlouho je budeme uchovávat.

Právo na vymazání osobních údajů

Máte právo požádat nás o vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme, a tov případě, že jsou splněné následující podmínky a nedotkne se to údajů,které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury):

 • osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, na které jsme je získali a byly zpracovávány
 • odvoláte svůj souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání osobních údajů
 • osobní údaje byly zpracovávány nezákonně
 • důvodem pro výmaz je splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy
 • jde o osobní údaje osoby mladší než 16 let

Právo na omezení zpracovávání

Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajův následujících případech:

 • namítáte správnost osobních údajů, a to dodoby, než se ověří správnost osobních údajů
 • zpracovávání vašich osobních údajů je nezákonné
 • vaše osobní údaje už nepotřebujeme k účelu zpracovávání, avšak vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo ochranu vašich právních nároků
 • namítáte podle předchozího bodu se zpracováváním vašich osobních údajů

Právo na vznesení námitky

Máte právo vznést námitku na zpracovávání vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace, které je vykonávané na základě našeho oprávněného zájmu včetně profilování. Máte též právo vznést námitku vůči zpracovávání vašich údajů na účel přímého marketingu.

Právo na podání stížnosti

Máteprávo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že sedomníváte, že vaše osobní údaje byly zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Konkrétní údaje najdete zde: Úřad pro ochranu osobních údajů

Soubory cookies

S cílem zabezpečit řádné fungování této webové stránky můžeme ukládat na vašem zařízení malé datové soubory tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webových stránek.

Co jsou soubory cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si webová stránka naurčitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsoue-mail, jazyk, filtrování, seřazení, vyhledávání, nakupování), takže je přijejich další návštěvě stránky nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte opětovně uvádět.

Jak používáme soubory cookie?

Tyto web stránky používají soubory cookies pro nezbytnou funkcionalitu web stránek a statistických údajů o návštěvnosti web stránky.

Jak kontrolovat soubory cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení – pro podrobnosti se podívejte na stránku wikipedia  Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webové stránky manuálně upravovat některé nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie je možné nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče.Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá už v úvodním nastavení.

Analytické Cookies

Tato stránka používá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google,Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies.


Služba Google Analytics je rozšířená o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
-         přehledy zobrazení v reklamní síti Google
-         remarketing (zobrazování reklamv obsahové síti na základě prohlížených produktů)
-         rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických údajů)

Bližší informace o ochraně soukromí najdete zde: support Google

Pro odmítnutí těchto cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný zde: odmítnutí cookies